Angular TestBed made easy

Angular TestBed made easy

Angular CLI projects come with a testing framework and automatically generated test files, however, it is still quite a lot of work to set up those tests for services or components which requires multiple dependencies. In this article, I am going to show you a trick on how to take advantage of already existing module configuration and avoid setting up your (test)bed all the time!
Running Angular tests with Github Actions

Running Angular tests with Github Actions

It is a while since Github actions were introduced, however, I got my hands on it just now. To be honest, I am really surprised how easy it was for me, a developer without any deeper knowledge of CI, to run tests for Angular CLI project, so let's take a look.

Ako na založenie živnosti v Českej republike

Ako je už dobre známe, množstvo Slovákov si pre svoje vysokoškolské vzdelanie zvolí práve české univerzity, ktoré sú jednak bezplatné, ale i vzdialenostne a kultúrne blízke. Pokiaľ by ste popri škole chceli začať podnikať alebo váš zamestnávateľ požaduje OSVČ (časté najmä u IT firiem), tak sa vám v článku pokúsim priblížiť čo je potrebné spraviť a prípadne na čo si dať pozor.