Ako na založenie živnosti v Českej republike

Ako je už dobre známe, množstvo Slovákov si pre svoje vysokoškolské vzdelanie zvolí práve české univerzity, ktoré sú jednak bezplatné, ale i vzdialenostne a kultúrne blízke. Pokiaľ by ste popri škole chceli začať podnikať alebo váš zamestnávateľ požaduje OSVČ (časté najmä u IT firiem), tak sa vám v článku pokúsim priblížiť čo je potrebné spraviť a prípadne na čo si dať pozor.

A. Potrebné dokumenty

  1. Výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR
  2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla/miesta podnikania
  3. Potvrdenie o štúdiu

1. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov získate na počkanie na ktorejkoľvek slovenskej pošte, presnejšie na priehradkách označených IOMO – Služby štátu. Za takýto dokument zaplatíte približne 4e.

2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla/miesta podnikania

Pokiaľ máte záujem si zriadiť sídlo v podnájme, potrebujete k tomu súhlas majiteľa. Takýto súhlas vám avšak nie každý prenajímateľ bytových priestorov poskytne. V takom prípade máte možnosť si zriadiť tzv. virtuálne sídlo.

Virtuálne sídlo si môžete zriadiť u špecializovaných spoločností za mesačný alebo ročný poplatok. Pokiaľ budete disponovať takýmto sídlom, nepotrebujete ani pobyt v ČR alebo kancelárske priestory a môžete pracovať z domu.

Ja som využil officeoption.cz, kde za sídlo zaplatíte zhruba 190Kč (240Kč s DPH) mesačne, pričom prvé tri mesiace sú za cenu jedného.

Zriadenie sídla vybavíte pohodlne cez internet, avšak odporúčam nechať si zaslať originál poštou. V opačnom prípade si budete musieť nechať elektronicky podpísaný súhlas zaslaný mailom nechať potvrdiť na priehradkách CzechPoint u Českej pošty. Takéto overenie si vyžaduje nahrať dokument do dátovej schránky a s vygenerovaným identifikačným číslom zájsť na poštu. Za takéto overenie zaplatíte 60Kč.

3. Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie získate na študijnom oddelení vašej univerzity.

B. Postup

  1. Ohlásenie živnosti
  2. Registrácia v sociálnej poisťovni
  3. Registrácia v zdravotnej poisťovni
  4. Zrušenie slovenského zdravotného poistenia

1. Ohlásenie živnosti

Vaše prvé kroky by mali viesť na Živnostenský úrad, kde ohlásite založenie živnosti (OSVČ). Budete k tomu potrebovať výpis z registra trestov, súhlas s umiestnením sídla spoločnosti a občiansky preukaz. Žiadosť za vás elektronicky vyplní zamestnanec úradu, takže sa nemusíte báť že by ste na niečo zabudli.

Pri ohlasovaní voľnej živnosti, si musíte zvoliť aspoň jednu kategóriu v ktorej plánujete podnikať, pričom za každú zaplatíte 500Kč. Pokiaľ by ste plánovali v budúcnosti rozšíriť vaše zameranie, nie je s tým problém.

Pokiaľ plánujete pracovať pre IT firmu, bude vám zrejme stačiť voľná živnosť č. 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. V prípade, že by ste plánovali kresliť grafické návrhy môžete si zvoliť aj č. 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

Ak ste študent, zvoľte si živnosť ako vedľajšiu činnosť. Vďaka tomu nebudete musieť v priebehu prvého roka platiť zálohy za sociálne a zdravotné poistenie.

2. Registrácia v sociálnej poisťovni

Po ohlásení živnosti zamierte do sociálnej poisťovne za účelom Registrácie podnikateľa OSVČ. Budete k tomu potrebovať občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu. V mojom prípade boli trošku zmätený čo so Slovákom robiť, ale nakoniec vám vyplnia žiadosť o registráciu. Nezabudnite si vypýtať kópiu tejto žiadosti, budete ju potrebovať k registráciu v zdravotnej poisťovni.

3. Registrácia v zdravotnej poisťovni

Proces je veľmi podobný registrácii v sociálnej poisťovni, opäť budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o štúdiu a kópiu žiadosti, ktorú ste dostali v sociálnej poisťovni. Po vyplnení dokumentov dostanete potvrdenie, ktoré dočasne nahradzuje európsku kartičku zdravotného poistenia. Ten budete určite potrebovať v prípade, že by ste išli k doktorovi. Kartička by vám mala prísť zhruba po troch mesiacoch.

4. Zrušenie slovenského zdravotného poistenia

Na záver, je potrebné sa odhlásiť zo slovenskej zdravotnej poisťovne. K tomu vám poslúži potvrdenie, dočasne nahradzujúce kartičku európskeho zdravotného poistenia, ktoré ste získali v zdravotnej poisťovni. Aby ste sa vyhli pokutám, je tak dôležité spraviť čo najskôr.

Záver

Teraz už treba len počkať na dokumenty, ktoré vám prídu poštou.